SEPAREU LA RESTA DE LA BROSSA
Tots els residus que no s’hagin de llençar a un contenidor propi s’han de llençar de 19 a 21 h.

No tots els residus produïts són reutilitzables. És molt important que no es barregin els residus que no es poden reutilitzar amb els que són reciclables. D’aquesta manera, ens assegurarem que els residus a incinerar siguin els mínims i evitarem, per tant, cremar recursos de gran valor.

 

© 2005 Ajuntament de Mataró                                                                                                              Valid css  |   TAW Acces          Valid css   Taw Access