PER QUÈ HEM DE SEPARAR ELS RESIDUS?

La societat genera cada vegada més residus, que representen un problema mediambiental creixent. Amb la societat de consum, el volum dels residus ha crescut de forma desorbitada. D’altra banda, els recursos per produir tot el que fem servir no són infinits: les reserves naturals de matèries primeres i les fonts energètiques disminueixen, mentre que els costos per la seva extracció augmenten.

En aquest context, la separació de residus mitjançant la recollida selectiva és de vital importància per a aconseguir, entre tots, una societat més sana i sostenible per a nosaltres i per a les generacions futures.
La recollida selectiva ens concerneix a tots, i per aconseguir una ciutat millor hem de seleccionar el que es pugui reciclar, separar-ho i dipositar-ho en el contenidor que correspongui.
Amb tots aquests gestos individuals facilitarem l’aprofitament de les matèries primeres i afavorirem la preservació del medi ambient.

Quins són els residus que cal separar?

El vidre, el paper, el cartró, els envasos, la brossa orgànica i altres residus. A cada grup de residus li correspon un contenidor d’un color determinat.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Telèfon d'Atenció Ciutadana 010* (24h)

 

Preu trucada: des d'un fix 0,55 euros cada 3 minuts o fracció, més IVA.
807 117 010 si truqueu des d'un mòbil o des de fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.

© 2005 Ajuntament de Mataró                                                                                                              Valid css  |   TAW Acces          Valid css   Taw Access