Sóc Empresa  »  Responsabilitat social  »  La Responsabilitat Social a Mataró i Catalunya

La Responsabilitat Social a Mataró i Catalunya

alt

 

Mataró és una ciutat pionera amb la informació i la difusió de la RS, ja des de l’any 2001 l’Ajuntament està portant a terme diverses accions i projectes en aquest sentit.

Per una banda, l’Ajuntament de Mataró, a través de l’IMPEM, des de l’any 2004 va formar part com a soci (juntament amb Itàlia, el Regne Unit i Eslovàquia ), del projecte Equal Ressort liderat per la Diputació de Barcelona i cofinançat per la Iniciativa Comunitària Equal del Fons Social Europeu que lluita contra les discriminacions de tota mena al mercat de treball. Ressort s’emmarcà en l’eix d’adaptabilitat de les empreses als canvis.

L’any 2010 es constitueix la Xarxa de Responsabilitat social de Mataró-Maresme amb entitats que han signat un document en el qual es declaren compromeses amb la gestió responsable i assumeixen el compromís d’aportar la seva experiència i trajectòria per aconseguir un territori responsable.

Aquesta xarxa està adherida a la RED RETOS una xarxa de xarxes a nivell d'estat espanyol que té com a objectiu general “Articular, integrar i implementar diferents estratègies pel desenvolupament de Territoris Socialment Responsables (TSR)”. Els Territoris Socialment Responsables no és només la suma de les Responsabilitats de l'empresa, les organitzacions i l'administració pública sinó del diàleg que entre totes elles hi ha d'haver per tal de tenir un territori sostenible, habitable i cohesionat.

L’Ajuntament, a través de l’IMPEM, ha dut a terme les següents accions:

- edició anual de llibres de bones pràctiques d’empreses del territori

- formació i sensibilització en RS

- presència en fòrums de RS: jornades, seminaris…