Civisme

alt

En el marc d’una societat diversa el concepte de ciutadania és un element comú que genera un sentiment de pertinença a un col·lectiu, i en conseqüència, l’acceptació d’uns valors i normes de comportament comuns que faciliten la convivència.

És en aquest marc que cal fomentar els valors de “cultura cívica” on existeixi un projecte comú de ciutadania, a partir de la promoció dels valors cívics i a partir de garantir l’acompliment dels deures i obligacions.

El treball des de l’Ajuntament en aquest programa es basa en fomentar un bon nivell de convivència i de solidaritat a la ciutat, a partir dels següents principis:

- Implicar la ciutadania en el civisme actiu i en el bon funcionament dels serveis públics i en la conservació i el respecte dels espais comuns, per a la millora de la qualitat de vida i de la convivència.

- Incentivar i reforçar les relacions interpersonals mitjançant campanyes, activitats i espais de relació, especialment els associatius, com a mitjà per fomentar una bona convivència. Promoure la resolució pactada de situacions de conflicte o de xoc d’interessos.

- Promoure el coneixement i el compliment de les ordenances que faciliten la convivència en diferents àmbits de la vida ciutadana.

Tot això a través de polítiques proactives, polítiques de ciutadania que es centrin en proporcionar a les persones recursos perquè puguin desenvolupar les seves capacitat com a ciutadans, i amb la implicació transversal dels diferents serveis municipals.
Com ho fem?

L’any 2002 es va aprovar el primer Pla d’Acció pel Civisme a Mataró, que establia els objectius i àmbits que calia treballar per la promoció del Civisme a la ciutat.

L’any 2005 es va aprovar l'Ordenança de Civisme que a més a més preveu la possibilitat d’optar, en determinats casos, per realitzar una prestació alternativa a la sanció econòmica en una entitat o en un servei municipal.

També es va iniciar la primera campanya informativa i de sensibilització amb un equip d’informadors cívics, model d’intervenció que s’ha anat repetint fins a data d’avui.
 
Es compta amb el Servei de Mediació Ciutadana, amb l’objectiu de solucionar conflictes entre dues parts de forma dialogada.
 
La ciutadania disposa de dos serveis gratuïts, el Telèfon del Civisme 900 859 009 o el Whatsapp municipal 687 200 100, per fer arribar de forma fàcil a l’Ajuntament aquest tipus d’incidències i per facilitar el nou sistema de recollida domiciliària de mobles i voluminosos.
 
També portem a terme diferents projectes  de sensibilització.