Projectes de sensibilització


Es porten a terme projectes i actuacions en l’àmbit de la comunicació i la sensibilització en la diversitat, en coordinació amb altres serveis municipals entre els quals:

· “Juguem a l’Aualé”: Juntament amb la Direcció d’Esports, ensenyem a jugar al joc africà 'aualé' als infants de 6è de primària de les escoles de Mataró, on a través del joc treballen la interculturalitat.

· Formació en competències intercuturals a personal municipal, per a una adaptació dels serveis als canvis de la ciutadania.

· Formació en estereotips i prejudicis per a famílies en l’àmbit educatiu.

· Tallers d’Educació Intercultural: Dirigits a centres de formació d'educació secundària obligatòria -ESO- i escoles d’adults per tal de treballar estereotips i prejudicis i donar eines per a gestionar els conflictes des del diàleg i la gestió alternativa dels conflictes. Portat a terme juntament amb el Pla Territorial de ciutadana i immigració del Consell Comarcal del Maresme.

· Tallers de gestió dels rumors dirigits al segon cicle d’educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat i a entitats i associacions.

· Suport als espais de trobada i convivència centres de primària a amb la col·laboració del Moviment Educatiu del Maresme.

Per a més informació i petició de les activitats i serveis en l’àmbit educatiu, sobre  el civisme i la convivència als centres, cliqueu aquí si sou famíliescentres educatius