Serveis

Informació i Orientació
Informació dels recursos, actes i activitats especialitzades en temes de gènere i igualtat i derivació a altres serveis municipals o supramunicipals en cas de necessitat.

Atenció i suport a les dones (SIAD)
Assessorament , confidencial i gratuït, adreçat a potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere. Aquests serveis hauran de ser sol·licitats amb cita prèvia, per telèfon o en persona.

Acollida i acompanyament.

El servei d’acollida i acompanyament , és l’accés al servei d’atenció personalitzada. Espai d’escolta, suport i acompanyament a les dones durant tot el procés.

Assessorament jurídic:

El Servei d’assessorament jurídic, ofereix orientació legal sobre dret civil (divorci, parelles de fet, successions, filiació, etc), dret laboral (contractes, comiats, prestacions, etc), dret d’estrangeria (permisos de residència i treball), dret penal (violència de gènere) i derivació, en cas de necessitat, a organismes competents en la matèria. ...

 • Assessorament psicològic:

El servei d’assessorament psicològic ofereix suport individual i de grup a les dones que es troben en situació de desigualtat i de qualsevol tipus de violència en l’àmbit familiar, de parella, laboral i comunitari, amb la finalitat de dotar a la dona de les estratègies i recursos personals adequats per fer front a la situació en que es troba.