Participació i sensibilització

Artistes per la igualtat

La construcció social del fet de ser dona i home estableix un determinat sistema de normes, valors i processos de socialització. Atesa aquesta asimetria en l’assignació de rols i d’espais en funció del nostre sexe, és del tot necessari desenvolupar estratègies per a establir mecanismes que afavoreixin l’assoliment d’una societat més equilibrada.