La cultura

Durant aquest mandat hem modernitzat els equipaments culturals. Hem invertit en el Teatre Monumental per millorar l’acústica de la sala, els espais i els accessos i renovar part de l’equipament tècnic. També hem reformat el Museu de Can Serra, renovant l’exposició permanent i introduint les noves tecnologies al discurs museogràfic i s’ha portat la fibra òptica a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.
 
Hem planificat i obert nous equipaments culturals. Estem construint la segona biblioteca pública de la ciutat, la Biblioteca Pública Antoni Comas, i s’ha planificat la tercera. Hem creat el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró conjuntament amb la Fundació Carmen & Luís Bassat i s’ha adequat la Nau Gaudí com a espai expositiu del fons d’art d’aquest consorci. Hem rehabilitat Can Gassol per convertir-lo en un centre de creació d’arts escèniques. Estem rehabilitant Can Marfà, futura seu del Museu de Mataró, on la nau petita acollirà la col·lecció del gènere de punt de la Fundació Vilaseca. 
Pel que fa a les arts visuals, hem treballat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya perquè Can Xalant, el Centre de creació i pensament contemporani, formi part de la xarxa pública de Catalunya de centres de creació d’arts visuals.
 

L’Aula de Teatre ha consolidat la seva activitat com a pilar fonamental de la formació en arts escèniques a la ciutat i contínuem apostant per una programació estable de teatre i dansa de qualitat.  Hem aconseguit que la nostra festa major, Les Santes, obtingui el màxim prestigi i reconeixement del país, essent proclamada per la Generalitat com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

Un altre exi important ha estat el treball conjunt amb les entitats del territori incrementant el suport a les entitats i associacions mitjançant convenis de col·laboració.

Hem cercat complicitats i sinergies necessàries per obtenir major i millor oferta cultural a la ciutat, donant suport i treballant conjuntament amb entitats importants de la ciutat, com la Sala Cabanyes i el Foment Mataroní.

 

Principals actuacions en l'àmbit cultural

 

  • Nau Gaudí. Col·lecció Bassat d’Art Contemporani de Catalunya


El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, format per l’Ajuntament i la Fundació Privada Carmen & Lluís Bassat, va iniciar la seva activitat amb la inauguració, a la Nau Gaudí, de la primera exposició de la Col·lecció Bassat d’Art Contemporani de Catalunya el novembre de 2010. La primera exposició mostra obres de 1947 fins al 1969 i estarà oberta al públic fins al 15 de maig.

Les següents exposicions programades, que tenen una durada de sis mesos, són: 1970-1974 (de juny al novembre 2011); 1975-1979 (del novembre 2011 al maig 2012); 1980-1989, (del maig al novembre 2012); 1990-1999 (del novembre 2012 al maig 2013); i finalment, la del període 2000 fins als nostres dies, que s’inaugurarà al maig 2013 i finalitzarà al novembre. Cada exposició tindrà el seu propi catàleg i desplegarà activitats (dossiers pedagògics, conferències...) destinades a donar a conèixer els autors, les obres i el moment històric de les mateixes, tant al públic en general com a la comunitat educativa i altres grups d’interès.

La Col·lecció Bassat és única al constituir un dels fons més representatius del que ha estat l’art català de la segona meitat del segle XX i moltes de les obres que es veuran a Mataró no han estat mai exposades al públic abans.

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró també té l’objectiu de crear el futur museu que s’ubicarà molt a prop de la Nau Gaudí, disposarà de 7.000 m2 i  allotjarà de forma permanent la Col·lecció Bassat.

Les obres interiors d’adequació de la nau perquè s’hi puguin fer exposicions s’han executat amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) amb un pressupost de 267.507,05 € (IVA inclòs). 

  • Biblioteca Pública Antoni Comas


La segona biblioteca pública de la ciutat ocuparà les tres naus principals de l’antic Escorxador. Aquest conjunt d’edificis d’estil Modernista forma part del patrimoni arquitectònic de Mataró.

La distribució funcional dels diferents espais s’ha treballat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, ja que es preveu que l’equipament formi part de la Xarxa de Biblioteques Locals.

Les tres naus estaran unides per una zona d’accés i distribució amb parets de vidre i podrà acollir exposicions. El fons de la nova biblioteca acollirà el fons local i especialitzat i un fons general amb préstec. També comptarà amb un espai de música i imatge, un espai jove i infantil, zona de connexió a Internet i una sala d’actes.


El projecte té un pressupost de 2.802.226,39 € (més IVA). Per executar-lo, l’Ajuntament finança el 50 % i l’altra 50 % forma part de les ajudes de la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya del Projecte d’intervenció integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador. La Diputació de Barcelona, a través del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aportarà fins a 315.000 €. Les obres van començar el mes de febrer de 2010 i tenen una durada prevista de 18 mesos.