L'equilibri territorial

Seguim apostant per contenir el creixement urbanístic, evitant nous usos residencials per sobre l'autopista, impulsant la reactivació del Pla especial de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix, i millorant la protecció i conservació dels espais forestals. 

L'any  2008  vam crear el Consell Assessor Urbanístic Municipal, un instrument de debat i participació que ha celebrat cinc sessions on s'han presentat les actuacions més estratègiques per reforçar el model de territori existent, com  el Pla Territorial Metropolità, el Pla director urbanístic per a la futura línia orbital ferroviària que passarà per la ciutat, o el projecte de la ronda de Mataró.
 
Els diferents consells territorials de participació també han pogut opinar sobre un document d'intencions, elaborat de forma consensuada pels grups que formen el Govern municipal, per fer front a sectors urbanístics pendents de desenvolupar com el Sorrall, els Turons o l'eix cultural i comercial de La Riera.  

També ha estat necessari modificar algunes estratègies urbanístiques per afavorir el desenvolupament de sectors com la ronda de Barceló, la Porta Laietana o l'Eix Herrera i donar-los un nou impuls davant l'actual context econòmic desfavorable.

En els casos esmentats, la fórmula de divisió en polígons ens permetrà desenvolupar a ritmes diferents dos àmbits d'un mateix sector per afavorir actuacions previstes, com la cessió del sòl necessari perquè la Generalitat de Catalunya construeixi l'Escola Joan Coromines a l'àmbit de l'Eix Herrera.