Pàgina principal  »  Desenvolupament econòmic i territori  »  La formació professional

La formació professional

 
En els darrers 4 anys, els temes d’ocupació i desenvolupament econòmic els hem situat en la primera línia de l’agenda de prioritats municipal a causa de l’agreujament de la situació socioeconòmica mundial. En aquest context, hem fet una aposta clara per la formació professional i, en concret, per la formació per l’ocupació.
 
Hem desenvolupat actuacions tant per a treballadors en actiu com per a persones desocupades, sempre amb l’objectiu de millorar les competències i, per tant, els nivell d’ocupació. En els darrers 4 anys, des de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica hem impartit una mitjana de 6.500 hores anuals de formació ocupacional per millorar les competències tècniques i professionals, que han beneficiat a més de 2.000 persones.
 
Pel que fa a la formació contínua, hem impartit 327 hores de mitjana anuals i hem format 1.667 persones. 

També hem desenvolupat programes de formació en sectors emergents, com el Taller d’ocupació “Serveis d’atenció a les persones”, o la tercera edició de l’Escola Taller Tecnoescola. I hem treballat de manera coordinada amb els gremis i les associacions del territori per ajustar les actuacions i programes a la realitat de les empreses. El resultat ha estat la posada en marxa de noves propostes vinculades a sectors en desenvolupament, com el curs d’embarcacions nàutiques o les accions en el sector audiovisual.

Precisament, aquesta voluntat d’escoltar i fer participar en el disseny de les estratègies de treball els diferents agents vinculats a la formació i l’ocupació, va donar com a fruït el 2008 la posada en marxa de la Taula de coordinació de la formació professional a Mataró, ens impulsat per l’Institut Municipal d’Educació i l’Institut Municipal de Promoció Econòmica.

L’objectiu ha estat coordinar l’oferta formativa reglada, ocupacional i contínua en relació a les necessitats actuals de formació i a les dinàmiques sectorials detectades; dissenyar i consensuar itineraris formatius de ciutat i realitzar propostes per fer-los realitat. La taula, que recentment s’ha reconvertit en Consell de la formació professional de Mataró, està treballant amb altres taules i consells de municipis catalans per sumar esforços i aconseguir més presència en el òrgans de planificació i decisió a nivell autonòmic.