L'ocupació

 
La crisi del tèxtil, a la qual s’hi ha afegit en els darrers anys la crisi de la construcció i la financera, ha posat a la ciutat en una tessitura difícil. Des del 2008 Mataró ha patit una important destrucció d’ocupació i, per tant, un fort creixement de l’atur que s’ha situat al voltant del 19,2 % en aquest període.
 
Hem hagut reforçat l'estructura del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) per poder atendre el fort creixement d’usuaris i mantenir un temps d’espera raonable per accedir al servei. Mentre que l’any 2009 el servei va registrar 26.063 usos, el 2010 se’n van registrar 40.934.

Pel que fa al temps d’espera, el gener del 2008 era de 2-3 dies i el 2009, en el punt més àlgid de la crisi, es va incrementar fins a 25. L’increment dels recursos que hem destinat a l’ocupació va aconseguir reduir de nou el temps d’espera del SOM fins a una mitjana de 7-9 dies. En els darrers anys, també hem augmentat els recursos per desenvolupar programes adreçats a dones, joves i majors de 45 anys desocupats.
Hem dut a terme accions concretes d’impuls a l’ocupació de manera conjunta amb altres administracions de l’entorn o aprofitant ajuts de la Generalitat i de l’Estat.

Així, vam signar el 2009 l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació al Maresme, conjuntament amb la resta d’ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Maresme, la FAGEM, la PIMEC, UGT i CCOO. El 2010, Mataró, Tordera i el Departament de Treball de la Generalitat també van signar un acord per impulsar mesures de suport per a 288 persones desocupades del sector del tèxtil.
 
També hem dut a terme anualment la Setmana de la Informació i Orientació Professional (SIOP), amb l’objectiu d’apropar a totes les persones els recursos formatius i d’orientació dels quals disposa la ciutat.

 

Principals actuacions en l'àmbit de l'ocupació

  • El Servei d'Ocupació de Mataró (SOM)


Mitjançant diferents convocatòries dels plans d’ocupació impulsats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social  Europeu, i que hem gestionat a través del SOM, hem fet contractes temporals a 722 persones entre el 2008 i el 2010 que han treballat a l'Ajuntament. I les diferents obres i projectes que s’han fet a la ciutat en el marc de les dues convocatòries d’ajuts extraordinaris dels fons estatals d’ocupació han donat feina a més de 1.000 persones a partir del 2009.