Seccions de Participació Ciutadana i Xarxa d'Equipaments

 

El Servei de Projectes transversals, Participació i Ciutadania compta amb dues seccions destinades a treballar els aspectes relacionats amb la participació ciutadana i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics de Mataró. A través d'aquest espai web es preten posar a l'abast de les entitats, associacions, ciutadans i ciutadanes de Mataró els mecanismes per a construir una ciutat més oberta i cohesionada socialment, i de facilitar el desenvolupament individual i col·lectiu de les persones des d'una visió universalista, participativa i integradora.

La  Secció de Participació Ciutadana vetlla pel desenvolupament del Reglament de Participació ciutadana i el funcionament dels òrgans i mecanismes de participació que aquest defineix, com els Consells municipals de participació sectorials i territorials; el Consell de ciutat; el Registre ciutadà; o els diferents processos de participació que s'endeguen a la ciutat.

També ofereix suport a les entitats i associacions a través de l'Agència Municipal de Suport a l'Associacionisme i mitjançant l'atenció personalitzada en els centres cívics.

La Secció de Xarxa d'equipaments vetlla pel bon funcionament dels set Centres Cívics de Mataró i dels diferents espais que es cedeixen a les entitats de la ciutat per a que desenvolupin les seves activitats.

On som?

C. de Juan Sebastián Elcano, 6
08302 Mataró
93 702 28 31
participacio@ajmataro.cat
 

Centre Cívic Pla d'en Boet Ampliar mapa