Educació Ambiental

alt

A Mataró disposem de recursos didàctics diversos, que estan a l'abast de diferents usuaris, per tal de difondre el coneixement del medi i de la sostenibilitat en general. Molts d'aquests recursos s'emmarquen en els objectius de l'Estratègia d'educació per al desenvolupament sostenible (Mataró Educació i Sostenibilitat) que pots consultar en aquesta pàgina. Són diferents propostes orientades a conèixer àmbits diversos, tant a nivell teòric com pràctic.

Programa Mataró Sostenible
 
És un programa educatiu que té per objectiu difondre el contingut de l'Agenda 21 Mataró, alhora que pretén incitar l’adopció de comportaments més sostenibles. Comprèn un conjunt d’activitats que es troben estructurades en cinc unitats didàctiques (aigua, residus, aire, territori i energia) i un crèdit de síntesi global: "Acció 21". Aquestes activitats estan adaptades a diferents nivells (educació primària, educació secundària i adults).
 

Amb el suport de:

Anagrama diputació Barcelona

 
Patrimoni natural


La Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, mitjançant el seu programa d'activitats, potencia i realitza tasques de recerca i investigació i difusió (seminaris, cursos, tallers i publicacions) envers el patrimoni natural de la nostra comarca. Consulta la seva pàgina web.


Altres activitats

Hi ha altres activitats monitorades que ofereixen diversos ens de la ciutat i que complementen l’oferta d’educació ambiental. Podeu acollir-vos-hi contactant amb cadascun d’ells:
 
Visita a Aigües de Mataró (dipòsit d’aigua, laboratori, instal·lacions) 
www.aiguesmataro.cat
Per contactar:
A/e: amsa@aiguesmataro.cat
Telèfon: 93 741 61 00
 
Visita al Centre integral de valorització de residus del Maresme
www.plantabrossa-maresme.com
Per contactar:
A/e: cbrossa@ajmataro.cat
Telèfon: 93 741 10 30
 
Visita a la instal.lació solar fotovoltaica de la Biblioteca Pompeu Fabra
www.diba.cat/biblioteques
Per contactar:
A/e: b.mataro.pf@diba.cat
Telèfon: 93 741 29 20
Fax: 93 741 29 22
 
Activitats ofertes pel programa d'educació viària, prevenció i civisme de la Polica Local de Mataró 
www.mataro.cat/Seguretat
Per contactar:
A/e: eviaria@ajmataro.cat
Telèfon: 93 758 23 46