La Sostenibilitat  »  Eines i Recursos  »  Educació Ambiental  »  Petjades ecològiques al món

Petjades ecològiques al món

alt

Els diferents estils de vida que caracteritzen als habitants de cada país impliquen un model de desenvolupament i consum que repercuteix directament en la generació d'impactes ambientals. Així, ens podrem imaginar que la petjada ecològica d'un ciutadà mitjà dels Estats Units no és la mateixa que la d'un ciutadà d'Etiòpia. Vegem alguns exemples de petjada ecològica (en hectàrees / persona)

Tal com podem observar, un habitant d'Austràlia, amb 7,7 Ha/persona i any, per satisfer les necessitats derivades del seu estil de vida necessita molt més terreny productiu que no pas un habitant d'Equador, que té un valor de petjada ecològica de 1'8 hectàrees/persona i any. Per tant, si considerem que per satisfer les necessitats dels dos ciutadans un consumeix 4 vegades més terreny que l'altre, podem deduir que l'estil de vida del ciutadà d'Equador és més sostenible que el de l'australià.