Notícies  »  El Pla especial d’ordenació volumètrica de les cases catalogades del Grup Goya rep el vistiplau de la Generalitat

Data publicació: 30/04/2010

El Pla especial d’ordenació volumètrica de les cases catalogades del Grup Goya rep el vistiplau de la Generalitat

El document definitiu aclareix les condicions de protecció del conjunt

Una fotografia antiga de les

Una fotografia antiga de les "cases barates", que daten de 1926

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla especial d’ordenació volumètrica de les cases catalogades del Grup Goya. El document aclareix els condicionants de protecció d’aquest conjunt catalogat i regula els paràmetres compositius i usos possibles per tal d’evitar la seva degradació.
 
La tramitació urbanística del Pla especial va quedar aturada al juny de l’any passat, quan la Comissió Territorial d’Urbanisme va suspendre l’aprovació definitiva del text fins que l’Ajuntament hi introduís un seguit de prescripcions. El passat febrer el Ple va aprovar un text refós amb els requeriments demanats, document al qual ara s’ha donat vistiplau definitiu. L’acord de la Comissió d’Urbanisme té data del 5 d’abril i va ser informat a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de l’Ajuntament celebrada dimarts passat.
 
El conjunt catalogat del Grup Goya està format per 33 habitatges en filera construïts l’any 1926 per la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró”. Aquest conjunt, conegut popularment com “les cases barates”, està situat entre la ronda de Joan Prim i els carrers de Francisco de Goya, de Pompeu Fabra i del Bisbe Benet i Serra. És d’estil noucentista i va ser projectat per l’arquitecte Eduard Ferrés i Puig i per l’enginyer Ignasi Mayol i Pasant.
 
 
Objectius del Pla especial d’ordenació volumètrica
 
El Pla especial es va redactar per resoldre les discrepàncies existents entre els condicionants de protecció de les cases, establerts pel Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró i els criteris d’ordenació establerts pel Pla General d’Ordenació de Mataró (PGOM). Mentre que el primer cataloga el conjunt del Grup Goya protegint-ne les façanes i volumetria (protecció B/s), el PGOM permet augmentar la fondària edificable de les construccions catalogades.
 
Aquesta contradicció comportava diferències d’edificabilitat entre ambdós planejaments i creava problemes a l’hora d’establir un criteri per concedir llicències. D’altra banda, el Pla especial regula també, de forma més especifica, els paràmetres compositius i d’ús establerts per a aquest conjunt catalogat així com els elements fora d’ordenació i en volum o ús disconforme.
 
 
 

Notícies relacionades

  • Un Pla especial regula els criteris de conservació de les cases catalogades del Grup Goya
    Data: 03/04/2009

    L’Ajuntament de Mataró ha redactat una Pla especial de reordenació volumètrica del conjunt catalogat del Grup Goya, format per 33 habitatges en filera construïts l’any 1926 per la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró”. Veure més
  • El text refós del Pla especial d’ordenació volumètrica de les cases catalogades del Grup Goya s’aprova al Ple
    Data: 05/02/2010

    El Ple ordinari celebrat ahir va aprovar el text refós del Pla especial de reordenació volumètrica del conjunt catalogat Grup Goya. Amb l’aprovació d’aquest text refós es tira endavant la tramitació urbanística del Pla especial, que havia quedat aturada per la suspensió de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya el passat 18 de juny de 2009. Veure més
Imprimir