Notícies  »  Aigües de Mataró connecta a la xarxa de clavegueram l’edifici del Parc Forestal

Data publicació: 13/03/2018

Aigües de Mataró connecta a la xarxa de clavegueram l’edifici del Parc Forestal

L'edifici del Parc Forestal. A l'esquerra, un operari treballant en les obres. Fotos: Aigües de Mataró

L'edifici del Parc Forestal. A l'esquerra, un operari treballant en les obres. Fotos: Aigües de Mataró

La companyia municipal Aigües de Mataró treballa a la instal·lació del bombament d'aigües residuals de l'edifici del Parc Forestal. Aquest bombament impulsarà les aigües residuals fins a la xarxa de clavegueram existent, que és el col·lector que discorre per l’avinguda del Parc Forestal.


Actualment l’edifici, on hi ha el restaurant i els serveis públics, aboca les seves aigües residuals a una fosa sèptica que té un ús elevat lligat a determinades festivitats. La millora consisteix a eliminar la fosa sèptica i connectar l’equipament a la xarxa de clavegueram del municipi.


La canonada d’impulsió de 90 mm de diàmetre, discorrerà pel costat sud de l’avinguda del Parc Forestal fins a la seva connexió al col·lector del Camí de la Cornisa. La impulsió tindrà una longitud total de 460 m.


Els treballs estan adjudicats a les empreses Garcia Cano e Hijos SA, que realitza l’obra civil, Hidrofonts Tècnics de l'aigua, que realitzarà la instal·lació del bombament i Eco-Efficient que realitzarà la instal·lació de l’escomesa elèctrica. El personal d’Aigües de Mataró realitzarà l’obra mecànica.


El pressupost del projecte és de 107.581,03 € (IVA inclòs). L’actuació, iniciada a finals de febrer, té una durada prevista de 8 setmanes.


 

Imprimir