Gent Gran i Persones amb Dependència: Ajudes tècniques a la llar per manca d'autonomia

Què és i per a què serveix?