Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Ajuts Complementaris a les Pensions no Contributives

Gent Gran i Persones amb Dependència: Ajuts Complementaris a les Pensions no Contributives

Què és i per a què serveix?

La prestació complementària per a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació, és una prestació permanent de dret subjectiu, destinada a complementar la pensió per aquelles persones que no es poden incorporar al mercat laboral.

Qui ho pot demanar?

Les persones que compleixen els següents requisits:

- Pensionistes de pensió no contributiva (jubilació i invalidesa) i que no realitzin cap activitat laboral.

- Acreditar unes rendes (excepte la PNC i la RMI) que no excedeixin el 25%, en còmput anual, de l’import de la pensió no contributiva.

- No ser usuari/ària d’una prestació de serveis d’acolliment residencial, sanitària o de naturalesa anàloga.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?

Cal fer la sol·licitud de la prestació i presentar-la a un dels següents organismes:

Agència d'atenció a les persones amb dependència  

Oficina d'Acció Ciutadana del Maresme - Mataró

Quins documents s'han de portar?
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim de resolució i notificació d’aquesta sol·licitud administrativa és de 3 mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Quina documentació es lliura?

Fotocòpia de la primera plana de la sol·licitud amb registre de sortida de l’Ajuntament.

Altres informacions d'interès