Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: IMSERSO. Termalisme i Vacances

Gent Gran i Persones amb Dependència: IMSERSO. Termalisme i Vacances

Què és i per a què serveix?

L’Imserso, dintre del seu programa d’envelliment actiu, promou el termalisme social i vacances a preus reduïts.

Qui ho pot demanar?

Termalisme

- Pensionistes de jubilació o d’invalidesa del sistema de la Seguretat Social. Pensionistes de viduïtat o altres pensionistes sempre i quan tinguin 60 anys o més.

- No patir trastorns mentals greus que puguin alterar la normal convivència en els establiments, ni malaltia infecto-contagiosa.

- Ser autònom.

- Que per prescripció facultativa es precisin els tractaments que es presten en els balnearis.

- La persona sol·licitant podrà anar acompanyada del seu cònjuge o de la persona amb qui convisqui en relació de parella, per qui no s’exigeix l’obligació de percebre pensió de la Seguretat Social. 

Consulteu aquí la resta de requisits per accedir al Programa de Termalisme

Vacances

- Tenir 65 anys o més.

- Ser pensionista de jubilació del Sistema Públic de pensions.

- Ser pensionista de viduïtat amb edat igual o superior a 55 anys.

- Ser pensionista d’invalidesa, prejubilat o altres pensions, i tenir en tots aquests casos 60 anys complerts.

Consulteu aquí la resta de requisits per accedir al Programa de Turisme Social (Vacances)
 

Quin cost té?

Segons preus establerts per l'IMSERSO.

En quines dates es pot fer?

En els períodes establerts per l'IMSERSO per a cada convocatòria anual.

Terminis per a les convocatòries de vacances

Terminis per a les convocatòries de termalisme

Com i on es pot presentar?

Personalment a Agència d'atenció a les persones amb dependència o al Servei d'Atenció Ciutadana,

Per Internet, a través de la seu electrònica de l’Imserso: https://sede.imserso.gob.es 

Quins documents s'han de portar?
Quant temps triga la resposta?

La resolució adoptada es notifica per escrit a totes les persones sol·licitants.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.