Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Targeta acreditativa de la discapacitat

Gent Gran i Persones amb Dependència: Targeta acreditativa de la discapacitat

Què és i per a què serveix?

La Targeta acreditativa de la discapacitat (iniciativa de la Generalitat de Catalunya, impulsada des del Departament de Benestar Social i Família) permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma ràpida i pràctica davant de persones, el seu grau de discapacitat per tal de facilitar l’accés als recursos i serveis vinculats en el territori de Catalunya.

La targeta serveix de document provatori d’aquest reconeixement i facilitarà l’accés a determinats avantatges i beneficis que podran millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat: cultura, mobilitat, esport, oci i lleure, ...

Qui ho pot demanar?

Les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat a Catalunya igual o superior al 33% (o hagin traslladat el seu expedient), provisional o definitiu, o, bé, a petició de qui tingui la seva representació legal.

Cal tenir residència habitual a Catalunya i disposar de DNI/NIE vigent.

Important: A partir del 6 de març de 2012, aquesta targeta s’expedirà d’ofici a totes aquelles persones que tinguin resolució de grau de discapacitat igual o superior a 33% (data en què entra en vigor la nova Ordre de la targeta acreditativa de la discapacitat).

Si la resolució és anterior al 6 de març de 2012, hauran de presentar la sol·licitud de la targeta.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

Per demanar la targeta no és necessari aportar documentació, però cal emplenar correctament la sol·licitud, amb dades reals i degudament signada.

Quant temps triga la resposta?

Un cop presentada la sol·licitud de la targeta acreditativa de la discapacitat, la persona la rebrà per correu ordinari a l'adreça que hagi fet constar a la sol·licitud.  El procés pot trigar aproximadament 3 mesos.

Altres informacions d'interès

Cal renovar la targeta acreditativa de la discapacitat quan hi hagi alguna modificació en les circumstàncies reconegudes en la resolució de grau de discapacitat o quan finalitzi la vigència del carnet, a través de la mateixa sol·licitud.