Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Teleassistència pública

Gent Gran i Persones amb Dependència: Teleassistència pública

Què és i per a què serveix?

Programa adscrit al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró. És un servei d’atenció domiciliària, mitjançant un aparell que s’instal·la en el domicili de l’usuari, connectat a la línia telefònica amb una central de senyals d’emergència. Els usuaris reben una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida en cas d'emergència.

Per poder-ho demanar és necessari disposar de telèfon fix i/o mòbil amb caixa de veu. Per complimentar el servei local de teleassistència i aconseguir una major seguretat davant de situacions de risc, s’ofereix diferents tipus de detectors: de gas, de fum, de monòxid de carboni, de passivitat i carechat (suport a persones sordes).

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades a Mataró amb autonomia limitada i amb dependència a causa de l’edat (més de 65 anys) o del seu estat físic (menors de 65 anys amb grau de disminució reconegut mínim del 65%), amb capacitats per a la utilització correcte del servei (és a dir, que no pateixen cap malaltia mental o demència), que viuen soles o amb persona de similar edat.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

- Sol·licitud.

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

- Fotocòpia cartilla de la targeta sanitària (CIP).

- Informe mèdic actualitzat amb la prescripció de la medicació.

- Certificat d'empadronament al municipi de Mataró.

Quant temps triga la resposta?

L'oficina de l'Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència informa en el moment de presentar la sol·licitud dels terminis que s'apliquen a aquest procediment.

Quina documentació es lliura?

Fotocòpia primera plana de sol·licitud amb registre d’entrada de l'Ajuntament.

Altres informacions d'interès

En cas que es denegui la Teleassistència pública pot tenir aquest servei en empreses privades com ara:

Creu Roja

Preguntes més freqüents?

Cal alguna instal·lació?

L'únic element imprescindible és disposar de telèfon fix i/o mòbil amb caixa de veu.