Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Transport adaptat

Gent Gran i Persones amb Dependència: Transport adaptat

Què és i per a què serveix?

Programa adscrit al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró. Servei de transport amb vehicles adaptats que de forma puntual o periòdica facilita a la persona l'accés a determinats serveis dins de Mataró. 

Qui ho pot demanar?

Persones grans que presenten manca de mobilitat i/o dificultats per a accedir-hi mitjançant els medis de transport normalitzats.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

- Sol·licitud. 
- Fotocòpia del DNI del beneficiari.
- Fotocòpia targeta sanitària de la Seguretat Social del beneficiari.
- Certificat de la pensió o nòmina del beneficiari, cònjuge i familiars de 1é grau ( fills, gendre/jove, germans , més grans de 16 anys que convisquin al domicili ). / Certificat negatiu de la pensió en cas de no tenir-ne. (C/ Jaume Balmes, 34).
- Certificat de percepció d’Hisenda, del beneficiari, cònjuge i familiars de 1é grau (fills, gendre/jove, germans, més grans de 16 anys que convisquin al domicili). (Ctra. De Barcelona (N-II), 43 - Edifici "El Rengle" / Certificat negatiu d'Hisenda en cas de no fer-la. Cal portar fotocòpia del DNI per dur a terme aquesta gestió).

- Certificat d'empadronament del beneficiari al municipi de Mataró ( Ajuntament, c/ La Riera i/o Centres Cívics de zona).
- Certificat de convivència del beneficiari ( Ajuntament, c/ La Riera i/o Centres Cívics de zona ). 
- Saldos mitjos i interessos dels comptes bancaris del beneficiari i cònjuge ( aixa/s i/o Banc/s ).
- Fotocòpia despeses de lloguer / hipoteca de l’habitatge.
- Fotocòpia del rebut de l’IBI del beneficiari ( contribució).
- Certificat de bens immobles del beneficiari i cònjuge.
- Informe mèdic actualitzat del beneficiari (metge capçalera de la Seguretat Social).
- Extracte bancari dels últims 12 mesos.
 

Quant temps triga la resposta?

A partir de l'entrega completa de la documentació, se li proporciona dia i hora per a entrevista amb el/la Treballador/a Social, o Educador/a Social.

Quina documentació es lliura?

Document que acrediti que s'ha presentat aquesta sol·licitud amb tota la documentació completa per a la seva valoració.

Altres informacions d'interès

Telèfon d'Atenció de l'Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència de Mataró:  93 758 23 01