Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Habitatge: Ajuts al lloguer per a col·lectius específics (convocatòria 2017)

Habitatge: Ajuts al lloguer per a col·lectius específics (convocatòria 2017)

Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

Qui ho pot demanar?

Persones dels següents col·lectius:

 1. Persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
 2. Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o execució hipotecària.
 3. Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer.
Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Per al col·lectiu 1: fins el 31 d’octubre de 2017

Per als col·lectius 2 i 3: fins 29 de maig de 2017

Com i on es pot presentar?

Personalment a l'Oficina Local d'Habitatge. (Habitatge Mataró, c. de Pablo Iglesias, 63, planta baixa despatx 9)

Quins documents s'han de portar?

 

 1. Sol·licitud ajuts lloguer 2017.

 2. Sol·licitud transferència bancària.

 3. Declaració responsable.

   

 4. Documentació (original i fotocòpia):

 • DNI / NIE
 • Contracte de lloguer
 • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2017 (fins data presentació sol·licitud)
 • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF)
 • Pensió NO Contributiva (majors 65 anys)
 • Llibre de família, si s’escau

DOCUMENTACIÓ QUE NO S’HA DE PORTAR SI ES SIGNA L’AUTORITZACIÓ: 

 • Certificat de convivència.
 • Declaració Renda 2015 ó certificat d’imputacions.
 • Vida Laboral NEGATIVA.

 

Quant temps triga la resposta?

Fins a sis mesos.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

On es pot trobar més informació?