Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Registre: Presentació de documents adreçats a altres administracions - Finestreta única

Registre: Presentació de documents adreçats a altres administracions - Finestreta única

Què és i per a què serveix?

És la presentació d’escrits, comunicacions o sol·licituds adreçats a organismes de l’Administració General de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, d’altres comunitats autònomes o a altres administracions locals.

El registre per finestreta única no està habilitat per admetre documents adreçats als següents òrgans, entitats i institucions, i per tant els interessats s'hauran d'adreçar directament als seus serveis d'atenció al ciutadà

 • Corts Generals
 • Tribunal Constitucional
 • Consell General del Poder Judicial
 • Parlament de Catalunya
 • Consell Consultiu de la Generalitat
 • Defensor del Poble
 • Tribunal de Comptes
 • Síndic de Greuges
 • Sindicatura de Comptes
 • Òrgans jurisdiccionals (jutjats i tribunals)
 • Registres Civil, Mercantil i de la Propietat.
Qui ho pot demanar?

Les persones físiques.
Les persones jurídiques (empreses, entitats legalment constituïdes, ...) i  les entitats sense personalitat jurídica estan obligats a relacionar-se de manera electrònica amb les administracions públiques.
 

Quin cost té?

L’establert al Preu públic per a la prestació del Servei de Registre Únic (Ordenances Fiscals – Preu públic 4.9)

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot presentar?

Personalment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de La Riera 48, amb cita prèvia.

 

Quins documents s'han de portar?

Els que es necessitin presentar a una altra administració

Quant temps triga la resposta?

El registre és immediat

Quina documentació es lliura?

Comprovant del registre efectuat. No es lliurarà comprovant de la recepció de la documentació a l’administració de destí.

On es pot trobar més informació?
Altres informacions d'interès

A les Oficines de correus es poden presentar documents adreçats a qualsevol administració pública a través del sistema de correu administratiu. Amb aquesta opció rebreu el comprovant de recepció de l’organisme de destí.

Oficines de registre d’altres administracions a Mataró

Consulteu aquí les administracions integrades en el sistema de Finestreta única