Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Atenció i informació de llicències: informe previ de llicències d'obres o activitats

Atenció i informació de llicències: informe previ de llicències d'obres o activitats

Què és i per a què serveix?

Informa sobre els dubtes concrets ja siguin tècnics i/o jurídics que pogués produir-se en l'aplicació de la normativa per un emplaçament determinat.

Es sol·licita per saber si es podrà efectuar una obra o una activitat en una ubicació concreta i amb quins condicionants.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?

Personalment o per correu postal, als llocs següents:
Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, o al
Servei d'Atenció Ciutadana

Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud segons model normalizat FM1254.

Còpia del DNI o NIF del sol·licitant.

Cal aportar la documentació necessària (escrita i gràfica) per poder resoldre els dubtes plantejats, per exemple:

a. Plànol de situació, degudament signat, amb indicació de l’immoble a E. 1:1.000

b. Memòria explicativa de la consulta que es formula.

c. Avantprojecte o croquis (si procedeix).

 

Quant temps triga la resposta?

2 mesos.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Liquidació de les taxes (rebut).

Certificat de d'informe previ (es lliura quan finalitza el tràmit).

Altres informacions d'interès