Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Audiència prèvia als Plens Municipals

Audiència prèvia als Plens Municipals

Què és i per a què serveix?

Per poder intervenir en el Ple municipal, el Reglament Orgànic Municipal preveu, en el seu article 93, la celebració de l’Audiència prèvia als plens ordinaris, mitja hora abans de l’inici del Ple.

Qui ho pot demanar?

Els ciutadans i ciutadanes, i les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, tenint en compte que per a cada Ple municipal ordinari només hi poden haver 5 intervencions i s’han hagut de presentar al Registre Municipal amb una antelació mínima de set dies naturals.

Com i on es pot presentar?

1.- Per internet amb identificació electrònica.

2.- Presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana 

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud.

Quant temps triga la resposta?

La confirmació es notificarà 3 dies abans del Ple Municipal.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació de la sol·licitud.

On es pot trobar més informació?
Altres informacions d'interès

En la tramitació de la sol·licitud d’intervenció a l’Audiència Prèvia cal especificar bé la pregunta o prec que es vol presentar i especificar a qui va dirigida la pregunta, a l’alcalde o regidor/a del Ple municipal.