Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Llicències d'obres: Permís per treballar fora d'horari

Llicències d'obres: Permís per treballar fora d'horari

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l’Ajuntament per treballar fora de l’horari laboral (8 a 20 hores en dies no festius).

Per més detall veure art 29 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques

Qui ho pot demanar?

El sol·licitant ha de ser el promotor de l'obra.

Quin cost té?

El que estableixen les ordenances fiscals per:
3.4 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

En quines dates es pot fer?

Sempre, mentre no afecti obres o activitats públiques de gran afluència.

Com i on es pot presentar?

Personalment o per correu postal, als llocs següents:
Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, o al
Servei d’Atenció Ciutadana 

Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

Sol.licitud segons model normalitzat.

Còpia del DNI o NIF del sol·licitant.

Memòria justificant la necessitat de treballar fora de l’horari. 

Per més detall veure art 43 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques

Quant temps triga la resposta?

5 dies feiners.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Permís per treballar fora d'horari.