Festes Locals

 

2017

Dia

Festa

Dia de la setmana

6 de gener

Reis

Divendres

14 d'abril

Divendres Sant

Divendres

17 d'abril

Dilluns de Pasqua Florida

Dilluns

1 de maig

Festa del Treball

Dilluns

5 de juny

Pasqua Granada i Fira de Mataró

Dilluns

 24 de juny

Sant Joan

Dissabte

 27 de juliol

Les Santes

Dijous

 15 d'agost

L'Assumpció

Dimarts

 11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya

Dilluns

 12 d'octubre

Festa Nacional d'Espanya

Dijous

 1 de novembre

Tots Sants

Dimecres

 6 de desembre

Dia de la Constitució

Dimecres

 8 de desembre

Dia de la Immaculada

Divendres

 25 de desembre

Nadal

Dilluns

 26 de desembre

Sant Esteve

 Dimarts

 

Festes Locals


 

2018

Dia

Festa

Dia de la setmana

1 de gener

Cap d'Any

Dilluns

6 de gener

Reis

Dissabte

30 març

Divendres Sant

Divendres

2 d'abril

Dilluns de Pasqua Florida

Dilluns

1 de maig

Festa del Treball

Dimarts

21 de maig

Dilluns de Pasqua Granada i de Fira a Mataró

Dilluns

27 de juliol

Les Santes

Divendres

15 d'agost

L'Assumpció

Dimecres

11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya

Dimarts

12 d'octubre

Festa Nacional d'Espanya

Divendres

1 de novembre

Tots Sants

Dijous

6 de desembre

Dia de la Constitució

Dijous

8 de desembre

Dia de la Immaculada

Dissabte

25 de desembre

Nadal

Dimarts

26 de desembre

Sant Esteve

Dimecres