Regidors i regidores delegats/des


La funció dels regidors/es delegats/des és la de gestionar i prendre les decisions corresponents a l’àmbit de la delegació. Els regidors delegats poden rebre la totalitat de potestats que corresponen a l’alcalde en una matèria determinada i emetre actes administratius que afectin tercers.
 

Competències

Regidors/res

Regidora d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura.
Inclou Patrimoni, Promoció de ciutat, Comerç, Empresa, Ocupació i Normalització Lingüística
Núria Moreno Romero (PSC-CP)
Regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. Inclou Participació,
Policia Local, Protecció Civil i Mobilitat
Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
Regidor d’Educació, Espais Públics, Equipaments municipals i Sostenibilitat Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP)
Regidora d’Esports, Polítiques de Gènere, Joventut i Convivencia. Maria Luisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)
Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut Pública, Consum i Gent Gran.  Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP)