Els Grups Municipals

  • Grup Municipal ICV-EUiA-E


    Informació del Grup Municipal del Partit de Iniciativa per Catalunya - Verds - Esquerra Unida i Alternativa -  (ICV-EUiA-E)

  • Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiA-E)