Mesa de Contractació

Quan se celebra?
 
Podeu veure quan té lloc a l'enllaç  Reunions Municipals

 

Designació

La Mesa de Contractació està designada per decret d'alcaldia. El decret que designa l'actual Mesa es pot descarregar aquí i el decret posterior de modificació de la composició d'aquesta, aquí.
 

Presidenta suplent

Vicepresidenta suplent

Secretaria

La Cap del Servei de Compres i Contractacions.

 

Actes de la Mesa de Contractació