Normativa i avaluació de la transparència

Posem a la vostra disposició la informació relativa al nivell d’acompliment dels requeriments de la legislació vigent en matèria de transparència per part de l’Ajuntament de Mataró i les societats, fundacions i consorcis dels quals forma part. Es tracta de la Llei de transparència i accés a la informació pública, i bon govern de la Generalitat de Catalunya, així com la seva anàloga per al conjunt de l’Estat. Igualment, podeu consultar l’assoliment dels diferents indicadors que fan servir altres organismes per a avaluar la transparència en les administracions.

Llei de Transparència i accés a la Informació pública i Bon Govern de la Generalitat de Catalunya *

Llei de Transparència, accés a la Informació pública i Bon Govern de l'Estat Espanyol
 *

Informe de Transparència Internacional Espanya

Informe de Bones pràctiques de la Comunicació Local Pública. Infoparticipa

* Per a l’Administració Local i els ens que l’integren, les Lleis de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, tant estatal com catalana, entraran en vigor al mes de desembre de 2015.