Presentació de l'Institut d'Esports

El món esportiu de la nostra ciutat esta format per nombroses persones que participen tant de forma independent com des d’un important nombre d’entitats, clubs, o escoles, desenvolupant tots junts l’esport a la nostra ciutat. Gràcies a tots ells, i especialment de les iniciatives associatives, gaudim d’una ciutat on existeix una forta vitalitat en la pràctica esportiva, amb unes bases sòlides, fonamentades en una important funció de cohesió i formació social.

L’Ajuntament de Mataró, ha d’estar sempre al costat dels seus ciutadans per tal de recolzar l’esport de la ciutat i fer-lo créixer sòlidament per tothom, amb l’objectiu de gaudir d’instal·lacions en les millors condicions possibles pels esports que actualment es practiquen, però també oberts a noves experiències i pràctiques esportives. Des de l’esport escolar, com en el federat, o el de lleure, cal que l’Institut d’Esports i el seu Consell Rector treballin per enfortir els nivells d’èxit aconseguits i millorar-los, és per això que per exemple volem prendre mesures per enfortir els Jocs Escolars, fomentant l’esport base, recolzant els ingressos dels clubs amb iniciatives com l’anomenada targeta de l’esport o revitalitzant les accions de Junts per l’Esport.
 
La promoció de la participació en activitats esportives amb entitats d’altres països mitjançant intercanvis, serà un bon exemple del que l’esport pot aportar a la nostra societat, fent-la més saludable, però també més enriquida culturalment amb tots els beneficis que comporta conèixer persones de fora del nostre entorn habitual.
 
Tampoc hem d’oblidar que són molts els esportistes que gaudeixen de la nostra ciutat practicant esport a l’espai públic, per això treballarem per impulsar rutes amb BTT, la pràctica d’esports a la platja o programes de manteniment físic, especialment per la gent gran.
 
Els ciutadans de Mataró, ens enfrontem a una difícil situació econòmica que requereix un esforç per part de tots per seguir mantenint els serveis dels que fins ara em pogut gaudir. A curt termini, l’objectiu principal haurà de ser el de fer front al manteniment de les instal·lacions existents, ja que la manca de recursos no facilita el desenvolupament de nous projectes. Així dons, caldrà un esforç per part de tots els usuaris alhora de gestionar les instal·lacions de maneres molt més eficients, sostenibles i responsables, donant a conèixer l’esforç que suposa per tots els mataronins el manteniment de les mateixes.
 
Dins d’aquest apartat crec que és important treballar des de la cogestió dels equipaments amb les entitats que en fan un ús, i revisant i millorant els criteris d’atorgament de subvencions.

Mataró, 28 novembre del 2011


Pere Galbany i Duran
Quart tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Ensenyament i Esports
 

Estatuts de l'IE

Seguiment del Programa d'actuació municipal

On som?

on som?

Institut d'Esports
Carrer de Sant Cugat, 169
08302 - Mataró
Tel.: 93 758 23 71
Fax: 93 758 23 72
A/e: esports@ajmataro.cat
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Atenció fora dels horaris

Direcció d'Esports Ampliar mapa