Plans de Protecció Civil Municipals

Mataró disposa de tots els plans als que està obligada, així com tots aquells que són recomanables pel risc que representen.

Els plans de Protecció Civil Municipals homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya que disposa Mataró són els següents:
 
 • PLA BÀSIC D'EMERGÈNCIES MUNICIPALS DE MATARÓ (PBEM)
 • PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A INCENDIS FORESTALS
 • PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A INUNDACIONS
 • PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
 • PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER NEVADES
 • PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A SISMES
 • PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL DE LES AIGÜES MARINES
 • PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A PIROTÈCNIA I CORREFOCS DE MATARÓ
 • PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER AL CASTELL DE FOCS DE MATARÓ
 • PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A LA CAVALCADA DE REIS 
 • PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A LES PROCESSONS DE SETMANA SANTA 
 • PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A LA FIRA D'ATRACCIONS DE MATARÓ 
 • PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN 
 • PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A CARNESTOLTES
 • PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A GRANS ESDEVENIMENTS MUSICALS A L’AIRE LLIURE: PARC CENTRAL – PLAÇA D’HONORAT VILAMANYÀ I SERRAT 
 • PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A GRANS ESDEVENIMENTS MUSICALS A L’AIRE LLIURE: CAMP DE FUTBOL ENRIC PUJOL - ZONA ESPORTIVA CERDANYOLA