Pla de Mobilitat Urbana de Mataró

 

La mobilitat sostenible s’ha convertit en un repte per a les ciutats que, com Mataró, es proposen sensibilitzar la població de la importància d’adoptar mesures que responguin al desafiament que planteja el desenvolupament urbà.

L’ajuntament de Mataró fa un pas endavant en la planificació de la mobilitat de la ciutat i està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró (PMUS) que té per objecte definir el model de gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies per als propers 6 anys.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és un compromís d’acció per assolir una mobilitat segura, eficient i sostenible i millorar la qualitat de vida de la ciutadania pel que fa a la Mobilitat i converteixi les ciutats i el seu entorn en un espai idoni per a viure.


El PMUS és un document estratègic en el que s’estableixen les línies d’actuació futures en matèria de trànsit i transport. El document gira entorn a quatre eixos:

  •  • La Mobilitat equitativa

Per garantir el dret a la mobilitat de totes les persones i promoure la cohesió social.
 

  • • La Mobilitat sostenible

Per reduir l’impacte sobre el medi ambient i optimitzar l’ús de l’espai disponible.
 

  • • La Mobilitat segura

Per garantir la seguretat de les persones a la via pública i dels usuaris dels diferents modes de transport.
 

  • • La Mobilitat eficient

Per afavorir la competitivitat de la ciutat i la fluïdesa dels diferents mitjans de transport.

 


Col·labora en el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible