Procés participatiu d’elaboració del PAM i pressupost 2014

El Ple de desembre de 2012 va aprovar definitivament el nou Reglament de Participació Ciutadana. El reglament defineix el marc de treball de la participació a la ciutat distribuït en tres pilars bàsics: els òrgans de participació; el suport i foment de l’associacionisme; i els mecanismes de participació.

Els mecanismes de participació són aquells procediments que permeten la implicació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. En el Reglament aprovat, per primer cop, s’estableix el procés participatiu d’elaboració del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i Pressupost com un dels mecanismes destinats a fer partícip els mataronins i mataronines en el debat, la priorització i la resolució del projecte anual del govern municipal.

El 29 d'octubre de 2013 es va iniciar el procés amb una Audiència Pública on es va presentar el marc socioeconòmic.

Durant els mesos d'octubre i novembre van tenir lloc els diferents consells municipals* de participació en els quals s’han elaborat i prioritzat les propostes d’entitats i ciutadans/es per al PAM 2014. Paral·lelament també els ciutadans han pogut fer aportacions al PAM de forma telemàtica per whatsapp, per les xarxes socials twitterfacebook, a través de la bústia ciutadana i des d'aquest formulari. De forma presencial a les oficines d'atenció ciutadana i els centres cívics i per telèfon a través del Telèfon d'Atenció Ciutadana 010

A través d’aquestes vies s’han rebut un total de 203 propostes, 198 procedents dels Consells municipals de participació i 5 de ciutadans a títol individual. D’aquestes propostes 110 s’han acceptat i incorporat al PAM 2014, 47 s’han incorporat amb modificacions al document, 22 s’han denegat i 24 han quedat pendents.

Amb les propostes recollides i valorades, el Govern municipal ha elaborat una primera proposta de PAM per portar al Ple municipal acompayant el Pressupost municipal 2014. 

El dia 30 de gener de 2014 el Ple municipal va aprovar incialment el Pressupost municipal, endegant-se un període d’exposició pública durant el qual es podran presentar les al·legacions que es considerin pertinents a través de les mateixes vies habilitades per fer les aportacions.

Dins d’aquest període, el proper 13 de febrer de 2014, tindrà lloc una nova Audiència Pública on es presentarà el projecte aprovat inicialment del pressupost per 2014 i el PAM que l'acompanya es podran fer les preguntes i propostes que es desitgin.