Projectes de cooperació

Escola construïda al Perú amb ajuda de l'Ajuntament de Mataró                                                                                                               


L’Ajuntament destina 349.980,49€ per a projectes de cooperació internacional, campanyes de sensibilització i convenis durant l’any 2017. Del pressupost total, 200.740,18.

200.740,18 a 19 projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per entitats ciutadanes o projectes promogutsd pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

A més, s’aporten 13.030,00 € a convenis amb entitats de la ciutat per portar a terme campanyes de sensibilització i 27.277,47 € per organitzar diferents actes com conferències i la Nit de la Solidaritat, entre d’altres. La resta dels diners es manté per subvencionar campanyes d'emergència que puguin sorgir.
 

 
Projectes subvencionats a través del Fons Català de Cooperació
 
A través del Fons Català se subvencionen projectes prioritzant els d’aquells països i pobles que es corresponen a zones d’especial afluència de persones immigrades a Mataró i aquells que tenen una evolució històrica i vincles ja establerts tant per l’Ajuntament com per les entitats de Mataró tal com indica el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 2013-2016.

 

La llista completa dels projectes subvencionats és la següent:

Perú: “Construcció d’infraestructures per a la Institució Educativa Giordano Liva”. Assoc. d’Amics del Bisbe Joan Godayol. 24.380,21 €.

Burkina Faso: “Accés a l’aigua i a l’horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri (Ouagagougou) ”. VOLS – Voluntariat Solidari. 5.594,97 €.

Senegal: “Construcció d’un col•legi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye de Pikine-3a fase”. Associació Amics de l’Escola Pia al Senegal. 27.500,00 €.

. Ruanda: “Millora de la capacitat productiva i de generació d’ingressos en el sector agrícola de 300 famílies dels sectors de Karangazi i Rwimigaya (districte de Nyagatater)". Creu Roja Catalunya. 0 €.

. Mèxic: “Dones de MUSA caminant cal al bon viure de les seves famílies i comunitats” Fundació Grup Tercer Món.22.358,37 €.

. Guatemala: “Promoció d’un model de desenvolupament econòmic basat en la justícia social a Guatemala”. Fundació Pau i Solidaritat. 1.500,00 €.

El Salvador: “Formació per al treball decent a El Salvador. Fase II 2017-2018”. Sindicalistes Solidaris-Fundació Josep Comaposada . 2.000,00 €.

. Catalunya/ Llatinoamericana: “Agenda Llatinoamericana 2018-Campanya 2017-2018”. Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial. 3.000,00 €.

Catalunya/ Poble Sahrauí: “Creació de la Xarxa LONF per la transformació no violenta del conflicte del Sàhara Occidental”. ACAPS-Federació d’Associacions catalanes amigues del poble Sahrauí. 4.995,17 €.

Marroc: “Suport a la participació de la dona en la governança local a través de la creació i la posada en funcionament de les comissions de paritat i igualtat d’oportunitats als municipis rurals de la regió de Tànger-Tetúan”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 7.429,56 €.

.Grècia: “Programa socioeducatiu i de recuperació emocional per als refugiats a Grècia-Projecte Xeflis”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 9.960,00 €

Gàmbia: “Desafiaments i oportunitats des de les arrels:percepcions de les llevadores tradicionals i sensibilització en mutilació genital femenina en el nou marc legal que prohibeix la pràctica a Gàmbia”. Fundació WASSU-UAB. 1.659,69 €.

.Gàmbia: “FANDEMA- Generació d’alternatives socioeconòmiques dins de la cadena de valor de l’energia renovable per a la dona que mitigui el canvi climàtic i promogui la igualtat de gènere a Tujereng”. Associació Solidança. 24.997,01 €.

Catalunya: “Compra pública ètica en matèria de respecte als drets humans i drets econòmics, socials i culturals en origen, distribució i destinataris finals”. NOVA-Centre per a la Innovació Social. 7.570,37 €.

. Mediterrani: ”Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea Mediterrània”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 3.000,00 €.

Perú i Colòmbia: “Campanya d’emergència en resposta als efectes de les inundacions i esllavissades al Perú i Colòmbia (fase de reconstrucció)”.Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.10.000,00 €.

. Carib: “Resposta d’emergència als efectes de l’huracà Irma al seu pas pel carib (fase de reconstrucció)”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 6.000,00 €.

. Grècia: “Campanya emergència Missió de seguiment d’identificació a Grècia en el marc de la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats ”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 1.848,20 €.

. Kurdistan: “Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol que ha sacsejat el Kurdistan (fase de reconstrucció)”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 10.000,00 €.

. Mataro: “Cinema i Pau - Activitats educatives i de sensibilització per la Pau ”. Assemblea de Cooperació per la Pau. 6.000,00 €.

- Mataro: “Programa anual del Centre de Solidaritat i Cooperació La Peixateria 2017”. Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró. 10.500,00 €.

- Mataro: “Vacances en pau 2017”. Associació Wilaia. 2.530,00 €.