II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania (2013 - 2016)

El II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania és una eina de treball estratègica i transversal, per tal d’emprendre accions adreçades a equiparar la situació de dones i homes al municipi, i avançar cap a la transformació i el canvi social a través de la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques municipals.
Aquesta perspectiva implica que en l'anàlisi, planificació, disseny i execució de polítiques i actuacions, s'han de tenir en compte les diferents necessitats de dones i homes.
S'entén com un instrument que permet l'increment del benestar i de la qualitat de vida de les dones i de tota la població en general.

L'elaboració d'aquest nou Pla es va iniciar amb l'avaluació de l'anterior, i la posterior diagnosi de gènere, amb la qual s'ha fet una anàlisi de la realitat actual i s'han identificat les diferents necessitats de les dones i els homes de la ciutat. Això ha permès posar de relleu aquelles mancances que poden ser corregides i transformades a través de mesures i actuacions proposades en el Pla.

El II Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania consta de 105 accions diferents distribuïdes en 7 línies estratègiques.
Aquestes accions es portaran a terme dins el període que compren el Pla (2013-2016) i es farà seguiment i avaluació anual de cada una d’elles per fer les modificacions i/o rectificacions necessàries per obtenir els resultats previstos.

Ha estat elaborat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona.

Podeu consultar més informació a:
 

II Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania 2013-2016