Polítiques d'Igualtat de Gènere

Les polítiques d'igualtat de gènere s’organitzen seguint les 7 línies estratègiques del II Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania (2013-2016), i en les quals s’inclouen entre altres accions:

Línia estratègica 1: Impulsar les polítiques d'igualtat efectiva entre dones i homes a Mataró

- Comissió d’Igualtat
- Formació en perspectiva de gènere
- Campanyes de difusió del CIRD
- Campanya del Dia Internacional de les Dones ,8 de març


Línia estratègica 2: Lluitar contra la violència masclista.

- Campanya del Dia Internacional contra la violència masclista ,25 de novembre
- Tallers sobre drets de les dones i violència de gènere
- Jornades sobre la violència masclista
- Tallers de prevenció de violència masclista
- Difusió dels serveis del SIAD


Línia estratègica 3: Fomentar la participació sociopolítica de les dones.

- Consell Municipal d’igualtat dona-home
- Suport tècnic i econòmic a les entitats
- Foment de la promoció i integració de les dones nouvingudes


Línia estratègica 4: Promoure canvis en el repartiment del treball i usus del temps.

- Accions promoció ocupació en les dones
- Lideratge en femení 

Línia estratègica 5: Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones.

- Tallers de coeducació per a AMPA
- Formació en coeducació a mestres
- Promoció biblioteques espais de socialització
- Difusió Fons bibliogràfic CIRD


Línia estratègica 6: Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de ciutats i territoris.

- Formació en perspectiva de gènere i disseny de ciutats


Línia estratègica 7: Promoure la salut de les dones

- Xerrades de salut sexual i reproductiva
- Tallers de salut integral
- Tallers de sensibilització per a la prevenció de les MTS – SIDA
- Campanya de sensibilització del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, 28 de maig
- Campanya promoció esport femení