Associacionisme

És essencial la promoció de la participació activa i el reconeixement de les dones per a la construcció d’una nova realitat social.

Les entitats i grups de dones de la ciutat tenen un paper molt important en la xarxa de participació del municipi, impulsant, potenciant i fent visible les aportacions de les dones en tots els àmbits.

Des del Servei de Família es vol promoure aquesta participació, enfortir el teixit associatiu i donar suport tant a les entitats i grups que ja existeixen com a la creació de noves. És per això que oferim:

• Assessorament i informació a les dones que vulguin constituir una associació.
• Suport tècnic, logístic i d’infraestructura a les entitats de dones del municipi,
• Suport econòmic a través de convenis o subvencions a les entitats que treballen per a la igualtat al municipi.

 

Entitats i vocalies de Dones de la ciutat

• Vocalia de Dones de Rocafonda.
• Vocalia de Dones del Pati de Can Marchal
• Vocalia de Dones del Pla d’en Boet
Associació L'hora Violeta
• Vocalia de Dones de Cerdanyola
Associació Maresme dona Activa't
Dones reporteres de Mataró
• Associació Taghrast- Espai amazic
• Forjadores de la vida
• Associació Hidaya
• Muso Kafo
Associació Baobab
• Associació de Veïns del Palau
Grup de suport de les dones de Matagalpa
• Associació Arrissalah
Associació Dóna't un impuls