Campanyes

Les campanyes de sensibilització a la població en general sobre igualtat i drets de les dones, violència masclista i salut de les dones, tenen per objectiu fer arribar a la ciutadania elements de reflexió sobre aquest temes, i fer-los participar en les tasques de conscienciació per transformar la percepció de la ciutadania i els agents socialitzadors i propiciar canvis en l’imaginari col•lectiu per avançar cap a una societat més equitativa i justa.

Campanyes

8 de març, Dia Internacional de les Dones
Es dedica aquest dia a reivindicar els drets civils i laborals de les dones de tot el món .

28 de maig, Dia d’Acció per a la Salut de les Dones
La celebració del 28 de maig pretén reivindicar una atenció integral i específica a les dones en l’àmbit de la salut, on es tingui en compte la perspectiva de gènere.

25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones
La commemoració d’aquesta data pretén sensibilitzar a la població en general sobre el problema de la violència contra les dones.