Òrgans de participació

 

Partint de la base que cultural, social, política i econòmicament la realitat de les dones és diferent a la dels homes, és del tot evident que per arribar a una igualtat real és necessari tenir-les en compte i incorporar en la política pública la seva veu.


Consell Municipal d’Igualtat dona-home
És un organisme de consulta i participació ciutadana, en aquells temes que afectin la igualtat entre dones i homes, tal i com queda reflectit en el reglament que regula el seu funcionament.

L’any 2012 es va treballar en la revisió i l’elaboració d'un nou Reglament marc de participació ciutadana, que afecta tots els òrgans de participació. Aquest procés de revisió s'ha portat a terme per tal d'ordenar, simplificar i racionalitzar els òrgans de participació existents i garantir el seu paper participatiu a través de la definició d’unes noves pautes de funcionament comunes.

El 13 de maig de 2013 es va constituir el nou Consell d'igualtat dona-home

1. Objectius i Funcions

• Esdevenir un observatori permanent a la ciutat de les necessitats de les dones del municipi.

• Ser propositiu en l'àmbit d'actuació objecte del Consell.

• Promoure la màxima participació de les entitats i organitzacions que treballin per promocionar la igualtat de dones i homes.

• Emetre informes i formular propostes i suggeriments en relació a l'àmbit d'actuació del Consell.

• Debatre les prioritats d'actuació a la ciutat en l'àmbit de treball del Consell.

• Vetllar i fer seguiment pel compliment del Programa d'Actuació Municipal.


2. Estructura i funcionament.

Reglament de Participació ciutadana

3. Directori d’Entitats membres

• Grup municipal Socialista
• Grup municipal ICV
• Grup municipal CIU
• Grup municipal PxC
• Grup municipal PPC
• Grup municipal CUP
• Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de Rocafonda
• Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns del Pati de Can Marchal
• Vocalia de Dones Laia l’Arquera de l'Associació de Veïns de Pla d'e
• Associació L'Hora Violeta
• CCOO
• Grup de suport a les dones de Matagalpa
• Associació de Veïns de Palau
• Taghrast-Espai Amazic
• Dones Reporteres de Mataró
• Moviment Educatiu del Maresme
• Col.legi d’Advocats de Mataró
• Grup de suport a les dones de Matagalpa
• UGT
• Muso Kafo
• Creu Roja
• Associació de Veïns de Torre Llauder
• Fundació Tecnocampus
• Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme
• Associació Baobab
• Associació cultural musulmana Al Auahda
• Associació Maresme Dona Activa't


4. Participació:

Poden participar al Consell Municipal d'Igualtat dona-home totes aquelles entitats que:
• Estiguin formalment constituïdes i incrites al Registre d'entitats de la ciutat.
Per formar part del Consell Municipal d'Igualtat dona-home , les entitats que compleixin aquests requisits hauran de presentar a la secretaria tècnica una sol•licitud d'inscripció signada en nom de l'entitat.
 

5. Sol·licitud d’inscripció

6. Comunicació de canvi de representant. S’haurà de comunicar a través d’una instància adreçada a la regidoria, comunicant el canvi amb les dades de la nova representant.