Calendari Escolar de les Escoles Bressol Municipals per al Curs 2016 - 2017

 

CALENDARI ESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
 
 
CURS 2016 – 2017

 
Les escoles resten obertes de dilluns a divendres.
El curs escolar 2016 - 2017 comença el dia 8 de setembre de 2016 i acaba el 23 de juny de 2017 al migdia.   
 
Tenen la consideració de període de vacances escolars:
         Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
         Setmana Santa: del 10 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
 
 Dies de lliure disposició, aprovats pel Consell Escolar Municipal:
 
         31 d'octubre de 2016
         9 de desembre de 2016
         27 de febrer de 2017
         2 de juny de 2017
 
  
SERVEI D’ATENCIÓ AL INFANTS
 
Per al conjunt dels alumnes de les nou escoles bressol municipals, es preveu oferir servei d’atenció als infants per Nadal, Setmana Santa i estiu, sempre i quan la demanda sigui suficient.
Per als serveis de Nadal i Setmana Santa es preveu només obrir una escola.
El servei d’estiu s’oferirà a les escoles on hi hagi demanda suficient.
Dates inicialment previstes del servei d'estiu 2016 - 2017: del 26 de juny al 21 de juliol de 2017, ambdós inclosos.