Escola Bressol Els Menuts

alt


Centre públic d'educació infantil - Escola Bressol Municipal

Primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)

Adreça: Carrer de Francisco Herrera, 71, Mataró (08301)
Tel./Fax: 93 169 50 13
Email: a8068082@xtec.cat
Horari: De dilluns a divendres. Les famílies poden escollir horari, dins la franja de 8.00h a 13.00h i de 14.45h a 17.30h, fins un màxim de 6h 30' de servei per a jornades completes

Titular del centre: Ajuntament de Mataró
Serveis:  Menjador, acollida fora de l'horari escolar (aquests serveis s'oferiran en funció de la demanda) i accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda
Espai Infants i Família: Taller de psicomotricitat per a infants entre 1 i 3 anys que no van a l'escola bressol

Escola Bressol Els Menuts Ampliar mapa