Modalitats de jornada. Organització horària

MODALITATS DE JORNADA que s'ofereixen a les diferents escoles.

Aules de  0 a 1 any, per a infants nascuts l'any 2016

  •  EB Cerdanyola, EB Elna, EB Els Menuts, EB La Riereta, EB Les Figueretes i EB Tabalet, s'ofereixen jornades completes, mitges jornades de matí i mitges jornades de tarda.

A les famílies que obtinguin mitja jornada de matí, se'ls oferirà la possibilitat de fer jornada intensiva

  • EB Rocafonda, s'ofereixen mitges jornades de matí i jornades intensives
  • EB Els Garrofers, s'ofereixen jornades intensives
  • EB La Llàntia, no hi ha aula de lactants

Aules d' 1 a 2 anys, per a infants nascuts l'any 2015 

  • EB La Llàntia i EB Els Garrofers, s'ofereixen  jornades completes i jornades intensives
  • EB Rocafonda, s'ofereixen jornades completes, mitges jornades de matí, jornades intensives i jornades compactades amb menjador inclòs.
  • EB Cerdanyola, EB Elna, EB Els Menuts, EB La Riereta, EB Les Figueretes i EB Tabalet, s' ofereixen jornades completes, mitges jornades de matí i mitges jornades de tarda

A les famílies que obtinguin mitja jornada de matí, se'ls oferirà la possibilitat de fer jornada intensiva

 Aules de 2 a 3 anys, per a infants nascuts l'any 2014 

  •  EB Cerdanyola, EB Elna, EB Els Menuts, EB La Riereta, EB Les Figueretes i EB Tabalet, s'ofereixen jornades completes       
  • EB La Llàntia i  EB Els Garrofers, s'ofereixen jornades completes i jornades intensives
  • EB Rocafonda, s'ofereixen jornades completes, intensives i jornades compactes amb menjador inclòs

 

 

Modalitats de jornada

                        Jornada completa, 6h 30' de servei

                        Jornada intensiva, 5 h de servei, de les 8.00 a les 13.00 h

                        Mitja jornada, de matí o tarda, 3h 15' de servei

                        Jornada compacta amb servei de menjador inclòs, 6h 30' de servei

ORGANITZACIÓ HORÀRIA

Les famílies poden escollir l’horari que més s’adeqüi a les seves necessitats, dins de les franges horàries de 8.00 a 13.00 hores i de 14.15 a 17.30 hores, fins a un màxim de 6h 30’ de servei per a les jornades completes i fins a un màxim de 3h 15’ de servei per a les mitges jornades.

A la jornada de 6h 30' amb servei de menjador inclòs de l'EB Rocafonda, es podrà escollir l'horari dins la franja horària de 8.00 a 16.00 hores.