Preus públics escoles bressol municipals per al Curs 2016 - 2017

 SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

 Infants 0 - 1 any (nascuts any 2016)                  Quota mensual*    (x 10 mensualitats)     
     Jornada completa                                               197,00 € /mes           1.970,00 €/any                      
     Jornada intensiva, de 8.00 a 13.00h                   152,00 €/mes            1.520,00 €/any
     Mitja jornada de matí o tarda                             111,00 € /mes           1.110,00 €/any          
                                   
Infants 1 - 2 anys (nascuts any 2015)
    Jornada completa                                              146,50 € /mes            1.465,00 €/any
    Jornada intensiva de 8.00 a 13.00h                   115,00 €/mes             1.150,00 €/any
    Mitja jornada de matí o tarda                             81,40 €/mes                 814,00 €/any 
    Jornada de 6h 30' amb menjador,                      248,50 €/mes             2.485,00 €/any
             a l'EB Rocafonda
Infants 2 - 3  anys (nascuts any 2014)
     Jornada completa                                               146,50 € /mes            1.465,00 €/any
     Jornada intensiva, de 8.00 a 13.00h                   115,00 €/mes             1.150,00 €/any
             a l'EB Els Garrofers, l'EB La Llàntia   
                  i l'EB Rocafonda         
      Jornada de 6h 30' amb menjador,                       248,50 €/mes            2.485,00 €/any
                      a  l'EB Rocafonda 
*El preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual.
Es podran atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 15% en cas de tres germans.
 
SERVEI DE MENJADOR.  S'oferirà en funció de la demanda
                                                                                 Infants 0 – 1 any          Infants 1 – 3 anys
Abonament fix 5 dies/setmana                                152,00 €/mes                 164,00 €/mes
Abonament fix 4 dies/setmana                                129,00 €/mes                 149,00 €/mes
Abonament fix 3 dies/setmana                                  99,00 €/mes                 124,00 €/mes
Tiquet menjador                                                           8,90 €                          10,60 €
Bloc de 10 tiquets                                                       86,00 €                        104,00 €
 
Servei de menjador per a les jornades intensives
                                                                                 Infants 0 - 1 any           Infants 1 - 3 anys
Abonament fix 5 dies/setmana                                   97,00 €/mes                  105,00 €/mes
Abonament fix 4 dies/setmana                                   82,00 €/mes                    95,00 €/mes
Abonament fix 3 dies/setmana                                   63,00 €/mes                    79,00 €/mes
Tiquet menjador                                                           5,70 €                             6,80 €
Bloc de 10 tiquets                                                       55,00 €                           66,50 €
    
Els alumnes amb abonament fix del servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran dret a la devolució de 3,50 € per menú no servit, sempre que s’hagi avisat al centre abans de les 9.15 h del matí.
 
SERVEI DE PERMANÈNCIES Fora de l’horari escolar. S'oferirà en funció de la demanda.
                                                                                 Infants 0 – 1 any           Infants 1 – 3 anys
30' permanència fixa                                                   23,00 €/mes                     23,00 €/mes
30' permanència esporàdica                                           3,50 €                              3,50 €
 
SERVEI DE VACANCES,  dies segons  calendari escolar. S'oferirà en funció de la demanda.
                                             
                                                                                 Infants 0 – 1 any           Infants 1 – 3 anys           
Abonament servei d’estiu (20 dies)                             204,00 €                         196,00 €
Abonament servei de  Nadal (9 dies)                             91,80 €                           88,20 €
Abonament servei de S. Santa (4 dies)                          40,80 €                            39,20 €              
 
 
SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA. Servei per a infants de 0 a 3 anys, no escolaritzats.
 
Inscripció trimestral per infant       15,00€