L'Ensenyament  »  Formació gratuïta sobre la fórmula cooperativa al Cafè del Mar

Formació gratuïta sobre la fórmula cooperativa al Cafè del Mar

Durant el mes de juliol al Cafè del Mar es realitzaran formacions gratuïtes per a totes aquelles persones emprenedores que vulguin crear una cooperativa, associacions, SCP que es vulguin transformar en cooperativa o cooperatives en fase de constitució/recentment constituïdes.

En concret es realitzaran tres tipus de formacions:

Formació sobre la fórmula cooperativa: La dimensió econòmica

Dates: 3,5,7,10 i 12 de juliol
Horari: de 10:00 a 14:00 del matí
Data límit: 26 de juny del 2017

Temari:

Els continguts es definiran i s’adaptaran segons els participants dels tallers, però proposem que s’incideixi essencialment en els elements funcionals del model cooperatiu i social. Formació de 20h dividida en cinc mòduls de 4h:

- Mòdul 1: Gestió pressupostària. Definició d’ingressos i despeses, com fixar el preu i el cost dels productes i serveis, elements del pressupost, part pràctica.
- Mòdul 2: Gestió comptable. Principis comptables de les cooperatives, balanç de situació, pèrdues i guanys, interpretació dels estats comptables, obligacions comptables de les cooperatives.
- Mòdul 3: Gestió financera. Tipus de finançament, com mesurar les necessitats financeres, finançament intern vs extern, banca i finances ètiques.
- Mòdul 4: Gestió de tresoreria. Definició de cobrament i pagaments, liquiditat i tresoreria, com gestionar la nostra tresoreria, part pràctica.
- Mòdul 5: Part pràctica – Pla de viabilitat / d’empresa de cada participant. Sessió de treball on cada participant treballarà en el seu pla d’empresa o de viabilitat del seu projecte o iniciativa empresarial.
 

Formació sobre la fórmula cooperativa: La dimensió comercial

Dates: 14 i 17 de juliol
Horari: de 10:00 a 14:00 del matí
Data límit: 26 de juny del 2017

Temari:

Els continguts es definiran i s’adaptaran segons els participants dels tallers, però proposem que s’incideixi essencialment en els elements funcionals del model cooperatiu i social.
El curs té una durada total de 8 hores i s’estructurarà a través de 7 mòduls:

- Mòdul 1: Pentagrowth. Metodologia d’anàlisi del model de negoci
- Mòdul 2: El posicionament de la marca
- Mòdul 3: Les eines que ofereix la xarxa
- Mòdul 4: Els mitjans de comunicació
- Mòdul 5: Els esdeveniments
- Mòdul 6: La comunicació
- Mòdul 7: L’acció comercial (preparació de visites, ofertes i organització d’agenda o temps)

Recursos específics a disposició de l'empresa cooperativa

Dates: 19 de juliol
Horari: de 10:00 a 14:00 del matí
Data límit: 26 de juny del 2017

Temari:

Els continguts es definiran i s’adaptaran segons els participants dels tallers, però proposem que s’incideixi essencialment en els elements funcionals del model cooperatiu i social.
La formació té una durada de 4 hores i s’estructurarà a través dels següents temes:

- Xarxes i espais de representació
- Xarxes d’intercooperació
- Recursos públics i privats dirigits a cooperatives:
- Comunicació i visibilització del fet cooperatiu