Institut Miquel Biada

alt

Centre públic d'educació secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior

Adreça: Av. Puig i Cadafalch, 89-99 (08303)
Tel: 93 798 14 89
Fax: 93 798 45 32
Email: institut@biada.net
Web: www.biada.org
Horari: diürn, matí i/o tarda segons estudis

 


 


Titular del centre:
Ajuntament de Mataró
Serveis: menjador, activitats extraescolars, accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, institut d'atencio a alumnes amb discapacitat auditiva

L’Institut Miquel Biada és un centre educatiu d’educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius. Per la seva llarga trajectòria en la formació de nois i noies tant de la ciutat com de la comarca, és un punt de referència dins de l’àmbit educatiu municipal i comarcal. Els orígens es remunten a l’any 1866 quan l’Ajuntament de Mataró va crear l’Escola d’Arts i Oficis. Des dels inicis d’aquesta escola fins a l’actual Institut Miquel Biada, l’Ajuntament de Mataró ha estat el titular i qui s’ha fet càrrec de la gestió d’aquest centre educatiu. Actualment s’imparteixen els següents estudis:

Oferta formativa:

Educació Secundària Obligatòria (ESO): graduat en educació secundària.
Batxillerats:
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials

Programes de Formació i Inserció:
Àmbit administratiu
Àmbit oficina
Àmbit imatge personal
Àmbit informàtic

Cicles formatius:

De grau mitjà:
Gestió administrativa (FP Dual)
Electromecànica de vehicles automòbils
Obres d'interior, decoració i rehabilitació
Instal·lacions elèctriques i automàtiques (FP Dual)
Operació de laboratori (FP Dual)
Manteniment electromecànic
Manteniment de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris (FP Dual)

De grau superior:
Administració i finances (FP Dual)
Projectes d'edificació
Mecatrònica industrial (FP Dual)
Automatització i robòtica industrial (FP Dual)
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (FP Dual)
Productes farmacèutics i biotecnologies (FP Dual)
Programació de la producció en fabricació mecànica (FP Dual)

CIS: Curs d'accés als cicles formatius de grau superior
Mesures flexibilitzadores de la FP: Assesssorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o activitats socials
Formació professional dual