Subvencions i ajuts


Des de la Direcció d'Ensenyament es treballa en la línia de donar suport a les associacions de mares i pares que organitzen el menjador escolar, i a les entitats que organitzen casals d'estiu, pel fet de considerar-los també espais educatius. El primer trimestre de cada any, es publiquen les bases que regiran l’atorgament de subvencions. L’Ajuntament informa a totes les entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats de la normativa, impresos, termini de presentació de les sol·licituds i, a més a més, ofereix consells per a la presentació dels projectes.

D’altra banda, també es convoca i/o informa sobre diverses línies d’ajuts adreçades a les famílies amb fills i filles en edats compreses entre els 3 i els 16 anys:

Ajuts individuals de menjador

Ajuts de transport escolar