Pla Educatiu d'Entorn

Il·lustracio representativa sobre el Pla Educatiu d'Entorn

 

El Pla Educatiu d'Entorn és un pla impulsat des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació per potenciar totes aquelles iniciatives i facilitar l’emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat.

Busca aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i les noies desenvolupin una identitat personal, rica i equilibrada, adquireixin les competències necessàries per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per conviure en la societat actual.

En aquest sentit, es planteja com un instrument per donar suport institucional i aportar els mitjans necessaris a aquelles experiències encaminades a assegurar la continuïtat i la coherència educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves, i impulsar l’equitat educativa, l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural com a elements facilitadors de la cohesió social.

On som?

Pla Educatiu d'Entorn
(Direcció d'Ensenyament)
Baixada de les Figueretes, 1, 2 (08301)
Tel.: 93 758 23 31
Fax: 93 758 24 95
Correu: ensenyament@ajmataro.cat
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15 h i
dimarts i dijous de 8 a 17 h

Pla Educatiu d'Entorn Ampliar mapa

Qui pot participar-hi?

El PEE està adreçat especialment a infants i joves de 0 a 18 anys, no obstant això, es fa extensiu a tota la comunitat educativa, amb especial sensibilitat als sectors socials més fràgils i vulnerables.

Novetats